безжичен

безжичен
безжѝч|ен, -на, -но <-ни>
прил sènza fìlo

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • радиотелеграфија — (лат. radium, грч. tele, graphia пишување) телеграфирање без жици, пренесување на Морзеовите знаци по безжичен пат …   Macedonian dictionary

  • телефото — (грч. tele, photos светлина) фотографија пренесена со фототелеграфија, т. е. со телефонски водови или по безжичен пат (со радиобранови) …   Macedonian dictionary

  • телефотографија — (грч. tele, photos, graphia) 1. фотографија пренесена со фототелеграфија, т. е. со телефонски водови или по безжичен пат (со радиобранови) 2. зголемена фотографија снимена со телеобјектив …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”